Ship to Gaza

  • Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.
  • Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.
  • Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.

Stöd Ship to Gaza

Nu fyller vi arken! Gör din beställning från Gaza!

Nu kan du beställa produkter direkt från Gaza. Exporten sker genom Gazas Ark - som seglar i vår. Läs mer här!

Gazas Ark Tusen ton. Det är vad som rinner ur Gazas sju olivpressar per år. Men det hade kunnat vara långt mer, och det har varit mer. Innan Israel upprättade den flera hundra meter breda buffertzonen och skövlade marken från olivträd, förstörde konstbevattningsanläggningarna och vattenkällorna.
Flyktinglägret vid Jerash i Jordanien har funnits sedan 1968. Foto: Omar Chatriwala
Nyhet - Inget kan förbereda dig för Gaza, inga FN-rapporter, inga nyhetsartiklar, inga utredningar om mänskliga rättigheter. Inga av dessa kan på ett ett fullgott sätt beskriva vad människorna här går igenom.
Nyhet Den palestiska olympiern Nader Masri förhindrades i tisdags från att lämna Gaza för att delta i ett marathonlopp på Västbanken. skriver Associated Press.
Tzipi Livni
Nyhet Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas valde under onsdagen att vända sig till 15 olika FN-organ för att kräva frigivning av palestinska fångar i israeliska fängelser. Detta uppgavs vara en protest mot att en grupp palestinska fångar inte frigivits i enlighet med ti
Nyhet Egyptiska myndigheter tillät på lördagen gränsövergången vid Rafah att öppnas igen, under tre dagar.
Gazas Ark Mahmoud El Sawaf, 68, visar mig runt i den lilla fabrikslokalen. Det går rätt snabbt, där finns endast en maskinell vävstol och en manuell. Marknaden i Gaza är för liten för fler vävstolar. Innan blockaden inleddes 2007 hade han dock en större fabrik som sysselsatte 17 personer med nio maskinella och 15 manuella vävstolar, och det fanns hundratals producenter runt om i Gaza.
Gazas Ark Den 30 mars 1976 demonstrerade tusentals palestinier mot den israeliska regeringens beslut att  expropriera 60 000 km2 land tillhörande den palestinska befolkningen.
Kalendarium Stockholm Diskussioner och information mellan filmerna. Bokbord, mat och fika! OBS: ta med kontanter. Vissa programpunkter är på engelska Preliminärt program för filmfestivalen:

Donera pengar

Donera pengar direkt till Ship to Gaza via kort eller PayPal. Andra summor

Donera från telefonen

SMS:a Shiptogaza 100 till 72550 för att donera 100 kronor.
Du kan välja mellan summorna 25, 50, 100 eller 200 kronor.
Operatörskostnader kan tillkomma.

OBS: Flera mobiloperatörer kräver att du ansluter dig till WyWallet för att kunna betala via SMS. Du registrerar dig enkelt genom att klicka här.

PlusGirot

Givetvis kan du skicka pengar till Ship to Gaza via PlusGirot:
46359-6