Pressmeddelande

Idag (31/8) avkunnade en israelisk domstol beslut i rättstvisten mellan Ship to Gaza Sverige och den israeliska staten, angående rätten till segelskonaren S/V Estelle. Utslaget innebär att domstolen helt och hållet går på Ship to Gazas linje. När Ship to Gaza inledde rättsprocessen med att kräva att få tillbaka sitt fartyg svarade den israeliska staten med en begäran om att få konfiskera fartyget. Domstolen avisade denna begäran och bekräftade Ship to Gazas rätt att återfå Estelle. Domstolen ålade också den israeliska staten att betala rättegångskostnaderna.

Estelle användes i Ship to Gazas aktion för att bryta blockaden av Gaza sommaren och hösten 2012. Hon seglades då ca 5000 nautiska mil från Östersjön till Östra Medelhavet innan hon den tjugonde oktober kapades av israeliska marinen, cirka 30 nautiska mil utanför Gazas kust. Sedan dess har såväl fartyget som last varit beslagtagna av den israeliska staten. Ship to Gaza har hela tiden hävdat fartyget och dess last hålls i strid med såväl internationell som israelisk lag.

Ship to Gazas talesperson Dror Feiler säger med anledning av domen: ”Vi upprepar nu vårt krav på att fartyget och dess last snarast återlämnas till oss och att den israeliska staten ersätter oss för alla eventuella skador som kan ha uppkommit medan fartyget olagligen varit beslagtaget.”

För ett slut på blockaden av Gaza och för palestiniers rätt till fri rörlighet

För att kunna bygga en fredlig framtid måste palestinier åtnjuta full rörelsefrihet. Detta inbegriper rätten att resa och handla via Gazas hamn, liksom fri rörlighet i övriga Palestina. En hållbar fred kan bara uppnås om blockaden av Gaza hävs permanent och då palestiniers mänskliga rättigheter respekteras.

Läs mer och skriv under uppropet på gazaark.org

Gazas Ark Det här blir vad jag förmodar det sista jag skriver från Gaza. Inte för att det inte finns något mer att berätta – här döljer sig en ny historia under varje sten – utan för att jag snart kommer att lämna denna lilla kustremsa där så mycket ryms. Lidande, utsatthet, död och lemlästning, förtvivlan och krossade hem och liv utan framtid.
Nyhet Human Rights Watch riktar idag skarp kritik mot den israeliska armén i en rapport om den senaste israeliska offensiven i Gaza. Människorättsorganisationen har utrett tre attacker mot FN-skolor som sammanlagt dödade 45 palestinska flyktingar som sökt skydd, varav 17 barn.
Gazas Ark Mer än en vecka har gått sedan eldupphöret och än har inga markanta lättnader skett av blockaden. Drönare cirkulerar fortfarande över hustaken, kanske bärande på dödlig last, fiskare har blivit beskjutna både i norr och i söder, två fiskare har blivit arresterad och fått sin båt beslagtagen.
Gazas Ark Strax innan skymning seglade vi ut ur Gaza Citys hamn med den tretton man starka besättningen, inklusive två pojkar, och vi hade nu en teoretisk möjlighet att nå sex sjömil för att bedriva fiske där. Men att den av ockupationsmakten tillåtna gränsen skulle ha blivit flyttad från tre till sex sjömil är mest en lek med ord.
Palestinierna på Gazaremsan är fortfarande isolerade från omvärlden.
Nyhet Enligt palestinska Maan News har hittills inga lättnader gjorts i blockaden av Gaza. Enligt avtalet för vapenvila mellan Israel och stridande palestinska grupper så skulle gränsövergångarna öppnas och förnödenheter och byggnadsmaterial släppas in. En vecka efter eldupphör ser man dock ingen skillnad på marken.
Pressmeddelande Idag (31/8) avkunnade en israelisk domstol beslut i rättstvisten mellan Ship to Gaza Sverige och den israeliska staten, angående rätten till segelskonaren S/V Estelle. Utslaget innebär att domstolen helt och hållet går på Ship to Gazas linje.
Foto: Joe Catron
Nyhet Nyhetsbyrån Maan News rapporterar om hur palestinier i Gaza har börjat återgå till sina vardagliga rutiner och kunnat ha sin första fredagsbön sedan de väpnade striderna avslutades. Den lokale journalisten Muhammed Farawneh berättar för Maan:
Nyhet Flera tusen palestinier samlades i Gaza city idag för att demonstrera tillsammans med Hamas. Ismail Haniye hyllade avtalet om vapenvila som en "seger för motståndet" och angav de väpnade palestinska aktionerna som orsaken till segern. Haniye hyllade Gazas befolkning för dess uthållighet och "ståndaktighet".

Donera pengar

Donera pengar direkt till Ship to Gaza via kort eller PayPal. Andra summor

Donera från telefonen

SMS:a Shiptogaza 100 till 72550 för att donera 100 kronor.
Du kan välja mellan summorna 25, 50, 100 eller 200 kronor.
Operatörskostnader kan tillkomma.

OBS: Flera mobiloperatörer kräver att du ansluter dig till WyWallet för att kunna betala via SMS. Du registrerar dig enkelt genom att klicka här.

PlusGirot

Givetvis kan du skicka pengar till Ship to Gaza via PlusGirot:
46359-6